Home » » bone (watampone)

bone (watampone)

Posted by DEC Development Education and Culture on Friday, 6 April 2012

Seputarkampusorange_Tepat hari ini, Jumat, 6 april 2012 diperingatinya hari jadinya kota watampone ke 682. seluruh masyarakat kota beradat kota bumi Arung Pallaka ini memrayakannya. begitu pula, tepat di depan rumah jabatan bupati watampone, lapangan merdeka dirayakannya acara sekali setahun ini. yang dinantikan iyalah prosesi Matompang, yakni prosesi pembersihan senjata dan alat-alat kerajaan di masa lalu yang berada di musium Arajang.
prosesi ini di dahului dengan prosesi penjemputan benda-benda pusaka di arajang, yang diiringi bunyi-bunyian dan iringan tarian "Sere Alusu" oleh para Bissu(waria). sebagai pembawa amanah dari MANGKAU(raja) dari zaman kerajaan hingga sekarang, para Bissu mengantar kepada tokoh adat, kemudian tokoh adat pada patompang untuk membersihkan benda-benda pusaka kerajaan dengan iringan Genrang Bali sumange.sebuah kutipan naskah sumpah yang pernah di ucapkan oleh penguasa Cina yang mewakili rakyat di zaman kerajaan kepada MANGKAU yang kemudian diawali dengan tambahan kata dari masyarakat bone sekarang:

O MANGKAU RI TANAH BONE NA IYYA PADA MATINROE RIAWANA BITARAE, NA IYYA RISULLAPPEI RITANAE' UPAPASENGENG MANENGGI RI PAMMULANNA RI TANAH ARAJANGGE, NAIYYA PURA TAPPIEKI LA MAKKAWA, LELEANGGI LA SALAGA, NABALINGI LA TEA RI DUNI, NAIYYA SALEMPANGGI SALEMPANG PULAWENG. KUPALETTUKANGNGI ADANA SINGINNA TAU RI PAJAJIANG RI TANA ALEBBIREMMU IYANARITU RI TANA BONE.

sumpah pengusaha Cina mewakili rakyat berbunyi:

"ANGIKKO KIRAUKKAJU, RIYAKOMMIRI' RIAKKENG MUTAPPALIRENG, ELO'MU ELO RIKKENG ADAMMUKUA. MATTAMPAKO KILAO, MOLLIKO KISAWE' MILLAUKO KIABBERE. MUDONGIRIKKENG TEMMATIPPANG, MUAMPIRIKKENG TEMMAKARE, MUSALIPURIKKENG TEMMADINGING"

dalam terjemahannya:
"ENGKAU ANGIN DAN KAMI DEDAUNAN. KEMANA BERHEMBUS KESITU KAMI MENURUT, KEMAUAN DAN KATA-KATAMULAH YANG BERLAKU ATAS KAMI. APABILA ENGKAU MENGUNDANG, KAMI DATANG, APABILA ENGKAU MEMANGGIL, KAMI MENYAMBUT, DAN APABILA ENGKAU MEMINTA. WALAUPUN ANAK ISTRI KAMI JIKA TUANKU TIDAK SENANGI, KAMI PUN TIDAK MENYENANGINYA. TETAPI ENGGAKU MENJAGA KAMI AGAR AMAN TENTRAM. ENGKAU MELINDUNGI KAMI AGAR MAKMUR SEJAHTERA, ENGKAU SELIMUTI KAMI AGAR TIDAK KEDINGINAN"


0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Powered by Blogger.
.comment-content a {display: none;}